Leaves

መወዳእታ መዓልቲ ህይወት

በቲ ገርሂ ኣዘራርባኣ እየ ዝፈትዋ። እንተኾነ ሳራ እንሓንሳእ ንኣእምሮይ ዚብጽብጽ ሕቶ እያ እተቕርብ። ዝርብሻ ነገር ኣብ ውሽጣ ክትሕዞ ኣይትደልን። ኣነ ኸኣ ነቲ ናይ ውሽጣ ኣብ ውሽጠይ ከተእትወለይ ኣይደልን፣። ንሳ ግና ዛንታታት ኣለዋ – ውሒዞም ውሒዞም ዘይነጽፉ ጽዋታት! “ሓደ መልኣኽ ኣብዚ መገድና ጎፍ እንተዝብለና’ሞ፡ ሎሚ ካብተን ብህይወት ክንጸንሓለን እተመደባ መዓልታት እታ ናይ መወዳእታ ምዃና እንተ ዝሕብረና፡ […]

Sun & Moon

ፍልልይና ጼርና

ጎተናኡ ነታ ንእሽቶ ርእሱ ከም እትጠፍእ ገይርዎ’ኳ እንተ ነበረ፣ ግርማ ግን ኣይተጓደሎን። ነተን ትኵራት ኣዒንቱ ውሪሕሪሕ እናኣበለ ናብ ኩሉ መኣዝን ለኣኸን። ኣብቲ ቀጠልያ ጫካ ንበይኑ ከም ዝነበረ ብዝረኣየ፣ ነቲ ተዋጢሩ ዝወዓለ ገጹ ፍትሕትሕ ኣበሎ’ሞ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ። ኣፍልቡ ነፊሑ፣ ኣእጋሩ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝቐተሎ ኣንበሳ ኣንበሮ። ሓጐስ ዝርው ኢሉዎ ስለ ዝነበረ ከም ኣንበሳ ክግዕር ዝተረፎ ኣይነበሮን። ንሳልሳይ […]

Ocean sunset

ጌጋና’ዩ ጽባቐና!

ሕቖኡ ኣብቲ ሻሕ ዝበለ ሑጻ ኣጐምብዩ፡ ብኽልተ ኣእዳዉ ርእሱ ኣቕንዕ ኣቢሉ፡ ነታ ናብ ምዕራባ ገጻ ዝነበረት ጸሓይ ክዕዘባ ጀመረ። ነጸብራቕ’ታ ጸሓይ ኣብቲ ባሕሪ ተሰሊሙ ስለ ዝነበረ፡ ኣቓልቦ’ቲ መንእሰይ ኣብ መንጽሩ ናብ ዝነበረ፡ ብህድኣት ዝሰራሰር ማዕበል ዝሓዘለ ገምገም ባሕሪ ዛዘወ። ጽንሕ ኢሉ ግና፡ ኣዒንቱ ናብታ ብጐድኑ ተጋዲማ ዝነበረት በዓልቲቤቱ ጠምዘዘ’ሞ ንሒደት ደቓይቕ ተኵሩ ጠመታ። ሓጐስ ኣንዠርቢቡዎ […]

Cross

The Byzantine Origin of Meskel

Meskel with its Damera and the lighting of torches on the eve…. What is this all about? What has the cross of the Christ to do with bonfires and flaming hoye-hoyes? I have already heard about the origin of the feast of Meskel and its association with Eleni, the mother of Constantine the Great. So […]

h500.19e1d_83101554b53b3a618c38502d300dd4bb

Watch Out For the Left

In our (Christian) culture, the devil is sometimes known as Gebru Akhelay (the left-handed demon), and in case you are walking alone at night, he is there to give you a big slap (wham!) with the left hand and you would need to visit the nearest priest in order to recover completely from its effects. […]

Boat

ኦቢ ወዲ ጣባ

ኣታ ጥዑም ድሃይ ወደ’ስመራ: ተወሊድካ ኣዕዋፍ ክዝመራ: ኣሞታትካ ድጉል ክፍሕራ: ኣብ ንፋስ ኣውጺኤን ንኸጕህራ: ገዓት ከቝርሳኣ ነታ ስድራ። መተዓብይትኻ ክዝክሩ: ንጥዑም ጠባይካ ይምስክሩ: ሰብ ዘይኮነስ ዋላ እታ ጭሩ: ዝረኣዩዎ ዘበለ ይነግሩ። ኣንታ ብርሃን ገጹ ኣሽዓላ: ኣየወ እቲ ዕላል እቲ ዳእላ: ንኹላ ከም ንህቢ ዕስላ: ትእክባ ካብ ታሕታ ናብ ላዕላ: ስድራ ቤትካስ ከመይ ተዓዲላ። እቲ ፈቃር […]

TV

ምትሃታዊት ተለቪዥን

ሙሴ ናብ ከተማ ደንቨር፡ ኮሎራዶ፡ ካብ ዝቕይር ብዙሕ ናይ ባህርይ ለውጢ ገይሩ ኢዩ። “ከም ቀደምካ የለኻን… እንታይ ዝኾንይካዮ ኣለካ ድዩ?” ዝብልዎ ሰባት ውሑዳት ኣይነበሩን። ንሱ ግን ኩሉ ግዜ መልሲ ከይሃበ፡ ፍሽኽ ኢሉ ኢዩ ኣርእስቲ ዝቕይሩ ዘረባታት ዘምጽእ ዝነበረ። ሙሴ ሓደ ካብቶም ሓደ ዓመት ይገብር ካብ ሽመልባ ዝበሃል ናይ ስደተኛታት መዓስከር (ኣብ ኢትዮጵያ) ናብ ኣመሪካ ተሰዲዱ […]

Mythbusting

The Decline Of Truth

What is truth? This question has been asked by many thinkers in the past, including Pontius Pilate, in vain. Some came forward with the right answer. But nobody wanted to hear them. For some, truth is relative, while for others it is absolute, especially for such as believe in prophetic religions. But absolute truth which […]

creativity

The Decline of Creativity

When we were kids, in the 1950s, we used to construct (or modify) our own toys and loved to play with them. We made our own wheels (inklil) for trundling along as we went on errands, and crafted our own dolls which we kissed and told it was beddy-bye time. Toy machines with cranks and […]